NAERUSUUDE  LASTEHOID

 

* Tartu linna sissekirjutusega lastele on kohatasu 2019. aastal 75  ( kohatasu      suuruseks on sarnaselt lasteaedadele 15% eelmise aasta töötasu  alammäärast), millele lisandub toiduraha iga kohalkäidud päeva kohta 2,95 €                ( toitlustus 3 korda päevas, lisaks vahepala)

* Pakume kohatasu soodustusi sarnaselt Tartu linna lasteaedadele:

 http://www.tartu.ee/et/tartu-linna-munitsipaallasteaiad#kohatasu-soodustus-

* Huvi korral palume registreeruda ARNO-keskkonnas: 

  https://www.tartu.ee/arno/

* Luunja valla sissekirjutusega laste kuutasu lapsevanemale sõltub sellest, millises Luunja valla  lasteaia piirkonnas on lapse sissekirjutus.

 Täpsustuseks võtta ühendust Luunja vallaga kadri@luunja.ee , tel 7417234 )

* Teistest piirkondadest pärit lastele on hoiuteenuse hind vastavalt kokkuleppele.