NAERUSUUDE  LASTEHOID

 

* Tartu linna sissekirjutusega lastele on kohatasu 2019. aastal 75  ( kohatasu      suuruseks on sarnaselt lasteaedadele 15% eelmise aasta töötasu  alammäärast), millele lisandub toiduraha iga kohalkäidud päeva kohta 2,95 €                ( toitlustus 3 korda päevas, lisaks vahepala)

* Pakume kohatasu soodustusi sarnaselt Tartu linna lasteaedadele:

 http://www.tartu.ee/et/tartu-linna-munitsipaallasteaiad#kohatasu-soodustus-

* Huvi korral palume registreeruda ARNO-keskkonnas: 

  https://www.tartu.ee/arno/

* Luunja valla sissekirjutusega lastele on kohatasu 6% riiklikult kehtestatud                  miinimumpalgast kuus. 2019. aastal on see 32,40 €. Lisandub toidutasu iga kohalkäidud päeva kohta 2,95 €.

 Täpsem infohttps://www.luunja.ee/haridus/toetused-lasteaiakoha-ja-lapsehoiuteenuse-kasutamisel

* Teistest piirkondadest pärit lastele on hoiuteenuse hind vastavalt kokkuleppele.

* Soodustusteta täiskoha maksumus on 2019 aastal 372 €.